TA Waffen

Silahlı savunma sanatları ilk olarak Si Gung Turan Ataseven Tarafından tasarlanıp, öğretilmeye başlanmıştır. TA WAFFEN (nesneli savunma sistemi) farklı nesnelerden faydalanarak kendini savunma demektir. Kendini savunan biri olarak bizler silahlı saldırı tehlikelerini göz önünde bulundurulmalı ve bunlarla başa çıkabilmeliyiz. Aynı zamanda etrafımızdaki her şeyi kendimizi savunmak için silah olarak kullanabilmeliyiz. ''Silah'' kelimesi ilk bakışta korkutucu gelebilir ancak gerçeklere gözü kapatmak yerine bununla yüzleşmek gerekir.  Günlük hayattaki herhangi bir nesne, kullanıma göre silah olabilir.

 

Sadece bıçak veya sopa değil, kalem, gözlük, anahtar ve şemsiye vb. gibi nesnelerde yerine göre bir savunma aracıdır. Silahtan kastımız aslında budur. TAWa dersi genellikle sopalarda yapılır,  sopa ile yapılan tekniklerde günlük hayatta kullandığımız nesnelerle de uygulanabilir. Derslerde yaptığımız göze hoş gelen sopa çevirmeleri, aslında şov için değil onları her koşulda rahat kullanabilmek içindir.

 

Silahlarla karşılaşıldığında ilk anda oluşan korkuyu yenmek gerekir. İnsanlar nesneleri tanıdıkça kullanmayı öğrenecek, öğrendikçe korkuyu yenmiş ve kendini bu gibi durumlarda kontrol edmeyi öğrenmiş olacak. Bu nedenle TAWa nesnelerden korkmak yerine biraz dikkat ve biraz eğitimle bu gibi durumların üstesinden gelmeyi öğretir.

 

TAWa normalde TA WingTsun un içinde bulunan ancak ayrı alınması gereken bir eğitimdir. Genelde oluşan algı savunma sanatlarında ilerlemeden silah kullanımına geçilmeyeceğidir. Ancak Öğrencilerimiz her yaşta her seviyede TAWa eğitimine başlayabilir. Dolayısıyla sokaktaki her duruma karşı hazırlıklı olur.