Sigung Turan ATASEVEN

1962 yılında Sivas'ta doğdu. On beş yaşında Almanya'ya gitti Sanat  okulunda motor bölümünü bitirdi. Üniversite eğitimi almak yerine hayatını WingTsun sistemine adadı . 1977 yıllında Judo ve Taekwondo ile spor hayatına başladı. 1980 yılında  WingTsun ile tanıştı.O günden bugüne sevgi ve azimle çalışmaktadır.

 

1991 yılında Sifu unvanını kazanan Almanların Küçük Turan'ı, 1997 yılında Uluslaraarası WingTsun  organizasyonu  Türkiye şef antrenörlüğü ile görevlendirildi. Bu görevini başarı ile yürütüp Türkiye'ye profesyonel WingTsun anlayışını kazandırdı.Şef antrenörlük döneminde Ankara'daki  Polis Akademisinde seminerler verip Türk polisinin WingTsun'da  gelişmesini  sağladı.

 

Almanya'da önyargıları kırmak adına çalışmalar yaptı. Almanların gözünde o zaman işçilikten başka pozisyonları olmayan Türk adını başarılı Türk adına yükseltti. Almanya. Türkiye ve daha bir çok  ülkenin  medyasında başarı ile methedildi. Dünya'nın birçok ülkesinden  davetiyeler alan Turan Ataseven bu davetiyeleri reddederek emeğini inançlarına harcamayı tercih etmiştir. Daha fazla başarıyı kendi insanı ile ülkesinde yaşamak istemektedir. Dünyada 21 ayrı ırktan insanlara dersler vermektedir. Alman polisi, sınır koruma güvenliği, Alman asillerinin yanı sıra Almanya'daki tüm halk tabakalarına kadar kendini kabul ettirmiş ve hala Alman basınında kendinden başarı ile söz edilmesini sağlamıştır.

 

Yaşadığı şehrin belediye başkanı onu şu sözlerle takdir etti; Ufak tefek bir Türk'ün böylesine büyük bir Organizeyi başaracağını hiç düşünmemiştim. Benim şehrimde olduğu için onunla gurur duyuyorum. Aynı cümleleri T.C. Hannover Başkonsolosu Mehmet Emre de kullanıp böyle bir vatandaşım olduğu için gurur  duyuyorum demiştir. Bir işçi çocuğu olan Turan Ataseven Türk adının işçilikle birleştirilmesine hazmedememiş,büyük bir azimle başarıdan başarıya koşarak uluslararası medya da kendinden söz ettirmiştir. Önceleri  Avrupa WingTsun organizasyounun bir üyesi olarak büyük  bir ün yapan Turan Usta 2005 yılında ustasının kararıyla kendi organizasy onunu kurmuştur.

 

Şu an Almanya'dan özel olarak yetiştirdiği Öğrencisi Sifu Berat Kaya'nın 2007 de Türkiye'ye dönmesi ile çalışmalarına tekrar başlamıştır.  TA WingTsun olarak korunmuş markasını herkese kullandırmamakta olup özenle yeni temsilcilikler vermeye başlamış, böylece ilk temsilcilik  Konya'da açılmıştır. Artık kendi ülkesine de gereken değeri vermek  için  düzenli Türkiye seminerlerine başlamıştır  ve kendisine üs olarak  Konya ilini seçmiştir.

 

Turan Ataseven,TA WingTsun olarak çalışmalarını Almanya'da sürdürmekte ve her geçen gün büyümektedir. WingTsun  sistemini tekrar dizayn eden usta, genelde alışılagelmiş ustaların yorumundan oluşan bir sistem yerine, WingTsun 'un kuruluş ve icat ediliş amaçlarına uygun bir tarzda WingTsun' un en orijinalini sunmaktadır. TA WingTsun özellik olarak kuruluş amacına ters düşmeden modernize edilip yeni  bir konseple insanlara sunulan en modern WingTsun sistemidir.

 

Bugün Turan Ataseven Dünyanın birçok ülkesine iyi bir şekilde WingTsun 'un yayılmasını sağlamak için sıkı bir faaliyet içerisindedir. Si-Gung Turan ATASEVEN'in en büyük ideali; WingTsun'u birleştirici bir unsur olarak kullanıp Avrupa'da ve Dünyada insanlar arasında din,dil,mezhep,dünya görüşü farkı gözetmeden onları birbirlerine ısındırıp saygı,sevgi yolunda birleştirmektir.