Biz Kimiz ?

Günümüzde sokak ortamındaki saldırıların çoğunun silahlı biçimde olması savunma sanatlarında, silahlı saldırganlara karşı savunma öğrenimlerini zorunlu kılmaktadır.  Buradaki silahtan kasıt ateşli silahlar olabileceği gibi kesici, delici materyaller de olabilir.  

TA Wingtsun savunma sanatları içinde bir bölüm olarak ta waffen hayati tehlike oluşturabilecek saldırılar karşısında kendimizi savunmamızı sağlar.  Yeri geldiğinde bir gazete kağıdı ya da bir pet şişe bile silah olarak kullanılmak suretiyle saldırgan etkisizleştirilir. 

Sopa, bıçak ve ateşli silahların kullanıldığı durumlar ise çok tehlikelidir.  Savunma sanatlarında uzman birisi bile vücut bütünlüğünü bozan(kesme-delme gibi) bir saldırı karşısında alışmış olduğu refleksleri gösteremeyebilir, kendini koruyamayabilir.  

 

Bu tür durumlarda silahlarla haşır-neşir olmak, etki alanlarını ve tehlikelerinin farkında olmak nefis müdaafasında bulunan kişiye avantaj sağlar. veyahut silah kullanması gereken bir durumda kendini daha etkin bir şekilde savunabilir. Sonuç olarak özetleyecek olursak silahlı saldırı ve savunma nın prensipleri alışılagelmiş savunma yöntemlerinden oldukça farklıdır.  

 

Bu tür durumlarda silahlarla haşır-neşir olmak, etki alanlarını ve tehlikelerinin farkında olmak nefis müdaafasında bulunan kişiye avantaj sağlar. veyahut silah kullanması gereken bir durumda kendini daha etkin bir şekilde savunabilir. Sonuç olarak özetleyecek olursak silahlı saldırı ve savunma nın prensipleri alışılagelmiş savunma yöntemlerinden oldukça farklıdır.  

 

TA Waffen silahları tanımada ve kullanımında uzmanlaşmamızı sağlayarak bireyin kendini etkili bir şekilde savunmasını sağlar.